08 Mei 2009

KEBANGKITAN MELAYU AKHIR ZAMAN
(Artikel 1)

Hujah Kebangkitan.

Persoalan kebangkitan Islam akhir zaman adalah persoalan yang teramat besar. Bukan sahaja bagi Bangsa Melayu, tapi juga bagi umat muslimin sedunia. Persoalan ini dikatakan teramat besar kerana berkait rapat dengan kepimpinan dunia dan halatuju dunia pada akhir zaman.
Kebangkitan Islam pada akhir zaman adalah satu persoalan yang telah menjadi ketetapan. Ini adalah janji Allah dan RasulNya.Hujah mengenai kebangkitan ini diperturunkan beberapa bukti.
Firman Allah Taala:
‘‘Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa’ – An Nuur: 55
Firman seterusnya yang bermaksud:
`Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauhul Mahfudz, bahawasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang solleh – Al Anbiya:105
Menakala Hadis, riwayat Ibnu Masud ra : Rasulullah saw telah bersabda:` Sekiranya tidak tinggal lagi pada dunia ini kecuali satu malam sahaja, nescaya malam itu diperpanjangkan oleh Allah sehingga seorang lelaki dari ahli rumahku berkuasa. Namanya serupa dengan namaku dan nama bapanya serupa dengan nama bapaku. Ia akan memenuhinya (memerintah) dengan keadilan seperti telah dipenuhi (diperintah) orang dengan kezaliman. Dan ia akan membahagi-bahagikan harta dengan sama. Allah akan menjadikan perasaan kaya dalam hati umat ini. Maka ia akan berada selama tujuh atau sembilan tahun, kemudian daripada itu tidak ada lagi kesenangan di dalam kehidupan sesudah Mahdi itu – Manusia Di Langit dan Di Bumi hal: 227.
Kebangkitan Islam dikatakan bermula dari Timur. Hadis berikut menjelaskan:
‘Akan terjadi di akhir zaman Islam muncul dari sebelah timur’
Sabda Baginda saw seterusnya:
‘Kami ahlul-bait telah Allah swt pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia.Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak sehingga datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikan. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan lalu diberikan apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa di antara kamu yang sempat menemuinya maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah Imam Mahadi’.

Imam Mahadi Dari Bangsa Melayu?

Isu Imam Mahadi sebagai faktor kebangkitan, pada suatu ketika dahulu adalah suatu yang kontroversi. Ada sebilangan ulama yang meraguinya. Justru, isu ini tidak menjadi penting dan kurang dipedulikan. Ini berpunca dari banyaknya hadis-hadis yang diragui kesahehannya kerana telah dipolitikkan sehingga muncul begitu banyak watak-watak Imam Mahadi palsu.

Bila disabdakan oleh Penghulu Junjungan saw bahawa Islam akan bangkit dari timur, dengan sendirinya Bangsa Melayu menjadi bangsa yang mesti diberi perhatian. Logik Bangsa Melayu menjadi bangsa yang akan bangkit pada aakhir zaman adalah kerana Bangsa Melayu memang bangsa dari dunia Timur.Tidak ada mana-mana bangsa yang lebih ramai dari bangsa Melayu di dunia Timur yang menganut Agama Islam. Di seluruh Kepulauan Melayu berjumlah lebih dari 400 juta, satu jumlah yang cukup strategik.

Logik Imam Mahadi dipercayai akan muncul dari Bangsa Melayu kerana kepada bangsa ini Allah Taala telah takdirkan tidak ada Nabi maupun Rasul yang diutuskan untuk membimbing mereka menerima ajaran Tauhid. Tidak ada Nabi maupun Rasul khusus dari Bangsa Melayu, sedangkan Allah Taala berfirman:
`Tiap-tiap umat mempunyai Rasul..’(Yunus:47)

Bangsa Melayu menerima Tauhid dari Penghulu seluruh Nabi-Nabi dan Rasul iaitu Nabi Muhammad saw iaitu dari Bangsa Arab Quraisyi apabila Islam sampai ke Alam Melayu pada sekitar abad ke 11M/ 8H.

Demi sesungguhnya inilah tuah kepada Bangsa Melayu. Bangsa yang baru muncul ini, terus menerima Tauhid dari Rasul Teragung dan seterusnya Baginda saw menjanjikan pula dari zat mulia keturunan Baginda saw sendiri, akan dibangkitkan Imam Mahadi. Kehadiran Ahlul Bait ke Alam Melayu telah dikesan sejak seawal kedatangan Islam lagi. Mereka telah menyinarkan Tauhid mengislamkan Raja-Raja Melayu pada zaman silam dan seterusnya menghiasi kesultanan Melayu dari titisan Saidina Hassan ra dan Saidina Husin ra.

Ini menunjukkan amat besar kemungkinan Imam Mahadi adalah Ahlul Bait dari Bangsa Melayu. Imam Mahadi tentunya akan menjadikan Bangsa Melayu sebuah bangsa yang terkemuka pada akhir zaman sebagaimana para Nabi dan Rasul terdahulu yang telah menjadikan bangsa mereka masing-masing sebagai bangsa yang agung, membina tamadun terkemuka pada zaman-zaman yang silam; sebagaimana terkemukanya Bangsa Arab menyinarkan Cahaya Islam kepada dunia moden bersempena terutusnya Nabi Akhir Zaman, Nabi Muhammad saw.

Kebangkitan Islam untuk mentadbir dunia ini dibantu sama oleh Nabi Isa as. Sabda Penghulu Junjungan saw:
Madinah akan membuangkan kekotoran daripadanya seperti alat peniup api membuangkan kekotoran dari besi. Pada hari itu akan dikatakan hari kelepasan.Maka bertanya Ummu Syurai:”Di manakah orang Arab wahai Rasulullah pada waktu itu?”. Berkata Nabi saw: ”Mereka pada waktu itu sedikit kerana kebanyakan mereka ada di Baitulmuqaddis dan Imam mereka ‘Mahdi’, seorang lelaki yang solleh. Sewaktu Imam mereka tampil ke hadapan hendak sembahyang subuh dengan mereka itu, tiba-tiba Isa bin Maryam turun kepada mereka pada waktu subuh itu. Maka Imam itu pun undur ke belakang supaya Isa tampil ke hadapan.Maka Isa pun meletakkan tangannya di antara dua bahu (Imam Mahadi) sambil berkata kepadanya:”Pergilah ke hadapan bersembahyang, kerana ia didirikan untuk kamu”. Maka ia pun sembahyang menjadi Imam mereka’

Al Quran menerangkan mengenai hal ini:
Tidak seorang pun dari ahli Al Kitab kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di Hari Kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka ’. (An Nisaa:157- 159)
Firman seterusnya:
‘Ingatlah bila mana Allah berfirman:’Hai Isa, sesunguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaKu dan akan dibersihkan kamu daripada mereka yang kafir dan akan dijadikan orang-orang yang mengikutmu di atas mereka yang kafir hingga Hari Kiamat. Kemudian kepada Aku lah tempat kembali kamu, maka nanti Aku putuskan di antara kamu tentang yang diperselisihkan (isu pembunuhan dan penyaliban) ( Al Imran:55)

Persoalan Islam bangkit dari dunia Timur, dan Bangsa Melayu adalah bangsa yang memimpin umat muslimin untuk kebangkitan dan seterusnya menguasai dunia, dan persoalan Imam Mahadi yang akan memacu ke arah kegemilangan Bangsa Melayu dan umat muslimin, seharusnya tidak perlu dipertikaikan. Persoalan ini sebenarnya telah lama berada di dalam minda orang-orang yang mengkaji dan berfikir. Blog MistisFiles telah membuat penyelongkaran dan pendedahan yang menakjubkan. Demikian juga blog Merah Silu, Awaken, SANGTAWAL Sakrananta dan beberapa blog lain. Tahniah!

Demikianlah kebesaran Allah sebagaimana ditunjukkan dalam firmanNya:
‘Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan Aku pun membuat rencana dengan sebenar-benarnya. Kerana itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu iaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar’ – At-Tariq:15-17

Rasulullah saw telah menggambarkan episod-episod sejarah dunia Islam selepas kewafatan Baginda saw mengikut Hadis berikut:
`
Tegaklah pada kamu masa kenabian sampai beberapa lama yang dikehendaki Allah, maka terjadilah ia, kemudian diangkat. Kemudian tegaklah selepas itu pada kamu masa khalifah atas manhaj kenabian maka terjadilah ia padamu beberapa lama yang dikehendaki Allah, kemudian ia diangkat. Kemudian terjadilah padamu masa kerajaan yang menggigit (Mulkan Adhudhan), maka terjadilah ia beberapa lama yang dikehendaki Allah, kemudian diangkat. Kemudian tegaklah selepas itu kerajaan menyeleweng (Mulkan Jabbariyyan) terjadilah ia beberapa lama yang dikehendaaki Allah, kemudian diangkat. Selepas itu tegaklah padamu khalifah atas manhaj kenabian, yang mengamalkan Sunnah Rasul di kalangan manusia. Islam akan tersebar luas di muka bumi yang diredhai oleh penghuni langit dan bumi. Langit tidak akan meninggalkan setitis pun air hujan, kecuali ia mencrahkannya. Dan bumi tidak akan meninggalkan tanaman dan berkatnya kecuali ia akan mengeluarkannya’
(Hadis riwayat Thabarani).

Secara rengkasnya, hadis kronogi zaman adalah seperti berikut iaitu difokuskan kepada Bangsa Melayu:
· Zaman kenabian iaitu waktu terutusnya Nabi Muhammad saw mulai tahun 571M sehingga kewafatan Baginda saw pada 632M.
· Zaman Khulafa ar Rasyidin atas manhaj kenabian iaitu masa pemerintahan Saidina Abu Bakar as Siddek (632 – 661M)
· Zaman Kerajaan yang menggigit (Mulkan Adhudhan – Zaman Kesultanan (Abad ke 11 Masihi – 1957)
· Zaman Kerajaan menyeleweng (Mulkan Jabbariyyan – Zaman Selepas Era Penjajahan. (1957 – 2010)
· Khalifah atas manhaj kenabian yang mengamalkan sunnah Rasul di kalangan manusia. Islam akan tersebar luas di muka bumi yang diredhai oleh penghuni langit dan bumi.Langit tidak akan meninggalkan setitis pun air hujan, kecuali ia mencurahkannya. Dan bumi tidak akan meninggalkan tanaman dan berkatnya kecuali ia akan mengeluarkannya (Raja-Raja Melayu hal.255)

Sejak berakhirnya kurun ke 20 dan kini dunia berada pada awal milinium 2000, semua negara umat muslimin telah melepasi zaman Mulkan Adhudhan. Sejak berpuluh tahun yang lalu semua negara umat muslimin berada pula di bawah pemerintahan Mulkan Jabbariyyan. Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia telah berada pada zaman Mulkan Jabbariyyan sejak 1957. Selepas Mulkan Jabbariyan ialah zaman Imam Mahadi yang dinanti.

Kenapa Rasulullah saw menamakan Mulkan Jabbariyyan kepada sistem pemerintahan selepas tamatnya zaman penjajahan? Jawapannya senang sahaja iaitu kerana masalah aqidah dan iman.Kerana masalah aqidah dan imanlah Mulkan Jabbariyan sanggup mendurhakai Allah dan RasulNya, mengekalkan sistem Barat Yahudi yang dipusakakan oleh para penjajah kepada mereka, dan menentang sebarang usaha dari segolongan umat Islam yang mahu mendaulatkan Sistem Allah dan Rasulnya.
Firman Allah:
‘Hai orang–orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu – Al Baqarah: 208.

Orang-orang beriman tidak sekali-kali memiliki pilihan yang lain selain yang datangnya dari Allah dan RasulNya. Seluruh perintah Allah swt perlu atau wajib dilaksanakan di seluruh dimensi kehidupan. Bila tidak melaksanakannya, ertinya manusia mengambil sesuatu yang di luar SunnahNya dan Sunnah RasulNya. Inilah yang dikatakan menurut langkah-langkah syaitan. Dan dalam dunia moden ini syaitannya ialah sistem dari Barat Yahudi yang menguasai seluruh dunia.
Firman Allah Taala lagi:
‘dan bahawa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa’ (Al Anaam:6:153)
Firman Allah seterusnya:
‘Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir’ – Al Maidah:44.

Mulkan Jabbariyyan adalah jentera Yahudi Zionis dan Dajjal di negara-negara umat Islam bagi mengekang asakan umat Islam untuk membina sebuah negara kota yang melaksanakan sepenuhnya sistem Allah dan RasulNya. Mulkan Jabariyyan akan sentiasa mengikut rentak dan telunjuk Pemerintah Tertinggi Iblis tersebut dalam menangani isu umat Islam di permukaan dunia ini! Pergolakan politik di negara-negara umat Islam yang telah sekian lama berlaku antara pihak pemerintah dan pembangkang dalam sistem demokrasi Barat yang sedang berjalan sekarang, menceritakan dengan jelas semua fenomena ini. Bagi sesiapa dari kalangan umat Melayu yang masih belum jelas, berfikirlah….

2 ulasan:

  1. Kebangkitan islam di timur sudah lama diperkatakan oleh Abuya Ashaari Muhammad,semenjak tahun 70an lagi...sayang sekali, waktu itu ramai yang ketawakan sahaja..

    BalasPadam
  2. Abuya memang berjasa untuk membuka minda umat Melayu. Kami memang banyak mengikuti ceramah melalui kasetnya dan beberapa kali mendengar kuliahnya serta melanggan majalah dan memiliki buku-buku karyanya termasuk Aurad Muhammadiah.

    BalasPadam