24 April 2009


3. Jalan Makrifat

Jalan Makrifat ialah jalan untuk mengenal dan pengenalan mengenai Allah Rabbul Alamin. Mengenal Allah swt adalah wajib hukumnya - dari sudut Rububiyah dan Uluhiyyah, bukan semata-mata melalui Sifat Dua Puluh, tetapi juga melalui Zat, Sifat, Asma dan AfaalNya yang akhirnya menjadikan hati menghadap kepadaNya. Mengenal seluruh sifat-sifat Maha KesempurnaanNya dan KemahsucianNya.
Sabda Rasulullah saw
‘Bermula awal-awal agama ialah mengenal Allah’.
Pesanan Rasul Teragung ini menunjukkan bahawa makrifah seharusnya mendahului ibadah, bukan beribadah tanpa mengenalNya. Sabda Baginda saw seterusnya:
‘Orang bertanya kepada Nabi saw:`Wahai Rasulullah! Amalan apakah yang terlebih baik?’
Nabi saw menjawab:’Ilmu mengenai Allah Azzawajalla (Maha Mulia dan Maha Besar)
Bertanya pula orang itu:’Ilmu apa yang engkau kehendaki?”
Nabi saw menjawab:”Ilmu mengenai Allah swt”
Berkata orang itu lagi:” Kami menanyakan tentang amal, engkau menjawab tentang ilmu”
Maka Nabi saw menjawab:” Bahawasanya sedikit amal adalah bermunafaat dengan disertai ilmu mengenai Allah.Dan bahawasanya banyak amal tidak bermunafaat bila disertai kebodohan mengenai Allah swt”
(Ihya Jld 1 hal. 52)
Mengenal Allah dapat dicapai melalui mengenal diri – asal dan kronologi kejadian. Sabda Penghulu Junjungan saw:
’Barangsiapa mengenal dirinya, bahawa sanya mengenal ia akan Tuhannya’
Semuanya bermula dengan mengenal Tuhan pada martabat Zat. FirmanNya:
’Dialah Yang Awal...” – al Hadid.3
Dalam Hadis Qudsi:
’Aku adalah kanzun mahfiyyan. Aku suka dikenali. Aku jadikan makhluk lantas mereka mengenaliKu’
Allah pada martabat Zat adalah Nur yakni Nur Allah. Allah pada martabat Sifat ialah Nur Muhammad dan kemudianya kejadian Adam as dari tanah, air, angin dan api.
Merujuk kepada aspek rohani Allah Taala berfirman:
‘Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup ke dalamnya ruhKu, maka tunduklah kamu kepadaya dengan bersujud’(Al Hijr: 28-29)
Kemudian kejadian manusia keturunan Adam as berasal dari pati bumi ’tinn’.Dari kronologi konsep inilah munculnya Martabat Tujuh. Firman Allah:
’Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah.Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah iu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang lain (manusia) - Al Mukminun:12-14)
Makrifat juga boleh diketahui melalui mengenali hati.Imam Ghazali ra menerangkan:
‘Hatilah apabila dikenali oleh manusia, maka sesungguhnya manusia itu telah mengenali dirinya. Dan apabila manusia telah mengenali dirinya, maka ia telah mengenal akan Tuhannya. Dan hati itu apabila tidak dikenali oleh manusia, maka manusia itu tidak mengenali dirinya. Dan apabila manusia itu tidak mengenal akan dirinya, maka ia tidak mengenal akan Tuhannya’ – Ihya Ulumiddin.Jld.4 hal.6.
Hati wajib dikenali untuk mengenal diri dan lapisan-lapisannya.Mengenal hati termasuklah mengenali sifat-sifat diri yang tercela, kehinaan dan kelemahannya; mengenal pula Khaliknya dan bagaimana mengabdi, untuk berserah diri dengan beradab dan bersopan santun bagi menghampiriNya.Seluruh amal dan cara hidup akan menjadi kosong dan sia-sia kalau tidak menjadi ‘hamba abdi’ sejati; tidak mencapai makrifah dengan Allah swt sebagai sumber kewujudan.
Makrifah menjadikan manusia mempunyai tempat tumpu dan tuju hati, menjadikan Allah swt sebagai tempat tujuan, tumpuan dan cita-cia hati dalam perjalanan hayatnya – perjalanan batin dan rohnya. Apabila hati menghadap kepadaNya, lalu Allah menjadi pemimpin dan pegangan batinnya dan menjadi Zat yang dicintainya. Demikianlah yang difirmankan:
`Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah’(Al Baqarah:165)
Cinta Allah adalah klimeks dalam pengabdian dan hanya dapat dicapai melalui makrifah kepadaNya.Makam cinta adalah makam terakhir dalam perjalanan hati seseorang salik kepadaNya. Tanpa makrifah dikhuatiri seluruh amal tergantung di antara langit dan bumi. Amal dikhuatiri menjadi sia-sia kerana tidak sampai kepada tujuan akhirnya. Para ulama Tasauf membimbangi berakhir dengan suul khatimah kerana dahsyatnya gangguan pada sakaratulmaut.Tanpa makrifatullah manusia kehilangan cinta lantas mencintai selainNya. Inilah kebinasaan kepada sebilangan yang teramat besar di kalangan manusia.
Makrifat Allah pada martabat Zat memerlukan ’fana’ dan inilah yang dialami oleh tokoh-tokoh sufi yang agung sehingga dalam fananya meluahkan kalimat-kalimat yang menggugat pandangan syariat lalu dijatuhi hukuman sesat atau dihukum bunuh. Konsep fana ini dinamakaan nirvana dalam ajaran Siddhartha Gautama Buddha sementara agama Sanatara-Dharma (Hindu) menamakan sebagai moksya.
Perjalanan kerohanian bagi mencapai makrifah sesungguhnya penuh dengan simpang-siur di kanan dan di kiri. Gangguan dari syaitan, iblis, jin dan berbagai-bagai jenis makhluk halus dari alam ghaib kerohanian menyebabkan seseorang salik akan sesat dalam persimpangan berliku dan akhirnya mendapat hakikat yang salah dan sesat. Inilah yang berlaku dalam kalangan sebilangan pengamal Tasauf di seluruh Alam Melayu. Pada zahirnya mereka adalah ahli ibadah dan pengamal syariat Rasulullah saw yang tegar, mereka bagaikan dianugerahi dengan kebolehan-kebolehan tertentu, hebat dalam perubatan dan persilatan, boleh meramal dengan tepat mengenai sesuatu, serta mampu membicarakan aspek-aspek tasauf dan ketuhanan sehingga diberi julukan penghormatan yang istimewa ’tok ayah’, tetapi pada hakikatnya adalah kesyaitanan.
Perjalanan pada Jalan Makrifah sesungguhnya wajib dibimbing oleh seorang guru mursyid, kerana tanpa guru sempurna, syaitanlah yang akan menjadi gurunya. Inilah maksud Hadis berikut:
Abdullah bin Mas’ud ra. berkata: ‘Rasulullah saw telah menggariskan bagi kami pada suatu hari, suatu garis, seraya bersabda:”Inilah Jalan Allah!”, Kemudian Baginda menggariskan beberapa garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis tadi.Kemudian beliau bersabda:” Inilah jalan-jalan dan pada setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya”.
Lalu beliau membaca ayat ini untuk menerangkan garis-garis itu:
‘Sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus, maka turutlah.Dan janganlah kamu turutkan jalan-jalan (untuk garis-garis itu) –
Al-An’am: 153 – Ihya Ulumiddin Jld. 4 hal 83.
Tanpa makrifah manusia mudah sahaja berpaling daripada Jalan Tuhan kepada Jalan Kesyaitanan - ada syaitan yang mengajak kepadanya. Inilah gangguan pada Jalan Syariat dan Tarekat dan pada dunia akhir zaman ini, terbentang pula dengan sangat luas dan jelas bagi yang diberi mata hati, Jalan Dajjal Zionis melalui propaganda Freemason, Illuminati dan sebagainya yang telah menjadikan umat Islam umat yang keliru, bercelaru dan berseteru.
Firman Allah Taala seterusnya:
`Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah, Kami adakan baginya syaitan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya’`
`Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk’
(Az Zukhfruf:36-37)
Peringatan Allah Rabbul Alamin tersebut merangkumi semua lapisan manusia – orang jahil dan orang berilmu dari kalangan umat Islam. Orang yang tidak berilmu pasti akan menjadi kuda tunggangan syaitan, kerana kejahilannya mengenai Allah lantas menyembah Allah di samping mengabdi kepada tuhan-tuhan yang lain. Firman Allah:
‘Maka janganlah kamu menyeru tuhan yang lain di samping Allah.. – Asy Syu’ara:213
‘Allah berfirman:”Lemparkan olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat engkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah… - Qaf:24-26
Sementara orang yang berilmu tetapi tanpa makrifah sempurna, adalah penggembala yang menggembala syaitan kerana tidak dapat membersihkan dirinya dari syirik khafi - syirik yang digambarkan oleh Rasulullah saw bagaikan ' semut hitam di bawah tikar pada malam yang gelap' yang dijadikan senjata oleh syaitan mengaburi orang-orang berilmu yang istiqamah dalam urusan Syariat dan Tarekat. Kedua-dua golongan ini binasa. Lihatlah pesanan Rasulullah saw:
Janganlah engkau mempelajari ilmu pengetahuan untuk bersombong-sombong dengan sesama berilmu, untuk bertengkar dengan orang berfikiran lemah dan untuk menarik perhatian ramai kepadamu.Barangsiapa berbuat demikian, maka dia dalam neraka” – Ihya Ulumiddin Jld.1 hal:225.
Bersabda Nabi saw:“Barangsiapa menuntut ilmu di antara ilmu pengetahuan yang menuju kerelaan Allah untuk memperoleh harta benda duniawi, maka orang itu tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat” – Ihya Ulumiddin Jld.1 hal.233.
Sebagai rumusannya, Jalan Makrifah adalah jalan yang sangat mustahak bagi insan yang telah bagus dan istiqamah dalam pegangan Syariat dan Tarekat; sangat perlu bagi insan yang telah berpegang teguh kepada prinsip ”Hidup Adalah Pengembaraan Pulang’.Demi sesungguhnya - selain dari itu - Jalan Makrifat adalah jalan untuk menjawab persoalan SIAPA AKU.

2. Jalan Tarekat

Tarekat bererti ‘jalan’ yakni ‘jalan hidup’ atau `way of life’, Jalan Allah dan Jalan RasulNya. Jalan Allah termaktub dalam kalimah ‘lailla haillallah’ yang sumbernya ialah al Quran. Jalan RasulNya termaktub dalam kalimah ‘Muhammadar Rasulullah’, kerana Rasulullah yang merealisasi dan menterjemahkan sesuatu yang ghaib dan abstrak ke dalam kehidupan di bawah petunjuk wahyu. Inilah maksud Iman Majmal yang menghimpunkan Rukun Iman yang dipelajari dalam Sifat 20 iaitu dua perkara:
(i) Aku beriman (percaya) kepada Allah dan aku ikut kata (perintah) Allah.
(ii) Aku beriman (percaya) kepada Rasul dan aku ikut kata (perintah) Rasul.

Dalam istilah Melayu, tarekat ialah ‘perbuatanku’ iaitu apa jua yang diperbuat oleh Rasulullah saw dalam sepanjang kehidupan Baginda. Umat Rasulullah saw diwajibkan , meniru, mencontohi mempraktik dan melaksanakan seluruh cara hidup Rasul yang agung itu dalam semua dimensi kehidupan. Dalam ibadah terutamanya ibadah khususiah misalnya solat, puasa, zakat dan haji umat Islam mesti mengamalkannya dengan lillahitaala mengikut rukun yang diwajibkan, betul syarat sah dan batalnya, wajib, sunat, makruh dan harusnya, zahir dan batinnya seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Pedoman yang diberikan tersebut kemudiannya dikembangkan pula melalui ilham, ijtihad dan qias dengan cukup lengkap lagi sempurna oleh pelupur mana-mana mazhab fekah yang empat iaitu Imam Syafie ra, Imam Hambali ra, Imam Maliki ra dan Imam Hanafi ra.

Selain ibadah khususiah, tarekat juga merujuk kepada amalan-amalan zikir, terutama zikir-zikir Tarekat yang sahih bersumber dari Rasulullah saw dengan berbagai-bagai namanya, baik zikir zahir maupun zikir batin. Selain itu, termasuk juga amalan berdoa, berwirid, bertakbir, bertasbih, bertahmid, beriktikaf, bertafakur, membaca selawat, membaca Al Quran, melaksanakan urusan-urusan sosial kekeluargaan dan kemasyarakatan - nikah kahwin, talak, cerai dan rujuk, hidup berkeluarga dan berjiran-tetangga, serta hubungan sosial dan kemasyarakatan.

Tarekat juga merujuk kepada sistem urus tadbir sesebuah negara kota iaitu bagaimana tadbir urus dalam bidang pendidikan, undang-undang dan kehakiman, keselamatan, pertahanan dan peperangan, sistem ekonomi termasuk konsep Baitumal, sistem pajakan dan pajak-gadai, pusaka, wasiat, waqaf, jual-beli, hutang-piutang dan sebagainya serta perhubungan dengan alam sekitar, kafir zimmi dan kafir harbi, negara tetangga dan dunia antarabangsa.

Para Sahabat rh adalah juga model panduan dan pedoman umat Islam kerana mereka juga menjadi contoh ikutan kerana telah mempraktikkan semua ajaran Allah dan RasulNya. Berkaitan dengan hal ini Baginda saw bersabda:
‘Para Sahabatku umpama bintang di langit. Mengikut mana satupun kamu akan mendapat petunjuk’
Rasulullah saw telah meninggalkan contoh kehidupan pada ‘jalan yang lurus’; maka jejak itulah yang wajib diikuti. Jejak ini telah diikuti dengan sangat sempurna – dengan penuh rela dan cinta - oleh sebilangan besar para Sahabat terutama para Sahabat yang agung. Inilah pengucapan doa dalam Al Fatehah yang wajib dibaca pada setiap kali solat:
‘Tunjukilah kami jalan yang lurus’ (Al Fatehah: 1:6)

Ditunjukkan juga oleh Hadis Rasulullah saw:
Abdullah bin Mas’ud ra. berkata:
‘Rasulullah saw telah menggariskan bagi kami pada suatu hari, suatu garis, seraya bersabda:”Inilah Jalan Allah!”, Kemudian Baginda menggariskan beberapa garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis tadi.Kemudian beliau bersabda:” Inilah jalan-jalan dan pada setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya”.
Lalu beliau membaca ayat ini untuk menerangkan garis-garis itu:
‘Sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus, maka turutlah.Dan janganlah kamu turutkan jalan-jalan (untuk garis-garis itu) – Al-An’am: 153 – Ihya Ulumiddin Jld. 4 hal 83.

Jalan persimpangan berliku, kanan dan kiri adalah jalan-jalan lencongan yang teramat banyak jumlahnya berbanding dengan jalan yang lurus yang cuma satu. Selain menganut, mengamali dan meniru agama-agama yang telah mengalami sempang-prenang – jalan berliku juga merujuk kepada pengamalan, pematuhan atau menjadikan panduan dalam pengurusan sistem hidup baik dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan sebagainya yang semuanya bernaung di bawah berbagai-bagai sistem dan ideologi – sekularisme, kapitalisme, liberalisme, nasionalisme, komunisme, sosialisme, individualisme, pragmatisme, materialisme dan sebagainya. Kesemua ideologi berkenaan bersumber dari rencana jahat Yahudi yang sentiasa merencanakan kejahatan zaman berzaman, yang dicipta sebilangannya setelah terutusnya Nabi Akhir Zaman saw, yang sejak ratusan tahun yang lalu telah amat berbisa menghakis ‘cara hidup’ atau ‘addin’ atau ‘way of life’ pada ‘jalan yang lurus’ di kalangan umat Islam sedunia. Kesemuanya itu ada ‘syaitan yang mengajak kepadanya’ ,mengajak dan menyeru kepada kebinasaan dunia dan akhirat.

Dengan lain-lain kalimat, tarikat adalah aspek praktikal pada jalan yang lurus – mempraktikkan kandungan al Quran melalui contoh teladan Rasulullah saw, dan diikuti oleh para Sahabat rh, para Imam Mazhab, para ulama warasatul ambiya serta pesonaliti-personaliti agung dari kalangan ahli sufi dan pengamal Tasauf al Haq pada kurun-kurun yang lalu.

17 April 2009

SIAPAKAH JAMAAH?

Jamaah atau lebih dikenali dengan Ahlul Sunnah Wal Jamaah digambarkan sifat-sifat mereka seperti berikut berdasarkan sabda Nabi saw:
Mulanya Islam itu adalah asing (dagang) dan akan kembali asing seperti semula. Maka berbuat baiklah kepada orang-orang asing itu!” Maka ditanyakan kepada Nabi saw : “Siapakah orang-orang asing itu? Nabi saw menjawab: “Mereka yang memperbaiki apa yang telah dirusakkan oleh manusia dari sunnahku dan mereka menghidupkan apa yang telah dimatikan manusia dari sunnahku’.
Pada hadis lain: `
Orang-orang asing itu berpegang teguh dengan apa yang kamu pegang sekarang’.
Pada hadis lain: `Orang-orang asing itu adalah manusia yang sedikit jumlahnya. Orang-orang baik di antara manusia banyak. Yang memarahi mereka lebih banyak daripada yang mencintainya’, Ihya Ulumiddin Jld.5 hal. 155
Ahlul Sunnah Wal Jamaah adalah umat Nabi Muhammad saw yang kekal istiqamah dalam jalan yang lurus yang mendapat hidayah melalui ucapan ’ihdinas siratal mustaqim’ . Seperti dijelaskan bahawa ada Empat Jalan untuk kekal dalam Jamaah:

1. Jalan Syariat

Jalan Syariat ialah aspek teoritikal dan praktikal mengenai apa yang zahir dalam kehidupan zahir yang merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya saw sebagai pedoman dan panduan hidup. Dalam istilah Melayu Jalan Syariat ialah ’perkataanku’ yakni sabda Nabi Muhammad saw. Maksudnya seluruh sabda, perbuatan dan kata-kata Baginda saw, fikir dan diam, emosi dan reaksi, suka-duka, susah-senang dalam apa jua situasi adalah pedoman dan ikutan, menjadi hukum-hakam, peraturan dan undang-undang yang wajib diikuti oleh semua orang-orang yang berikrar dengan hati suci Kalimah Syahadat Rasul ‘Muhammadar Rasulullah’ kerana Nabi Muhammad saw adalah model terunggul sepanjang zaman. Baginda saw adalah Quran yang hidup dan bergerak, menterjemahkan seluruh makna kandungan Al Quran sebagaimana Hadis mernyebutkan:
Adalah akhlak Rasulullah saw ialah Al Quran’
Juga Firman Allah swt.
‘Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu; bagi orang-orang yang mengharap Allah dan kedatangan Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Al Ahzab:21)
Syariat Rasulullah saw meliputi seluruh dimensi kehidupan dan urusan zahir diri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia antarabangsa iaitu seluruh sistem yang mentadbir urusan dunia – sistem politik, ekonomi, undang-undang dan kehakiman, sistem sosial, hubungan antarabangsa dan negara, antara manusia dengan alam persekitarannya – haiwan, tumbuhan, alam fizikal dan alam abstrak; satu sistem kehidupan yang telah cukup komprehensif dan sempurna.
Dengan makna ini adalah tidak diizinkan samasekali mengambil apa-apa jua sistem yang lain dari mana-mana bangsa dan budaya yang bercanggah dengan Islam kerana akan menjadikan Islam dagang di bumi ini.
Lihatlah teguran Rasulullah dalam riwayat berikut:
Dari Jabir ra.
Dari Nabi saw (mengenai peristiwa) ketika Umar datang mengadap Baginda saw Lalu berkata:”Ya Rasulullah. Kami ada mendengar cerita-cerita dan nasihat pengajaran yang menarik hati dari orang-orang Yahudi, maka bagaimana fikiran tuan bolehkah kami menulis sebahagian daripadanya?”
Mendengar yang demikian Nabi saw Bersabda:
“Adakah kamu merasa ragu-ragu dan serba salah (dalam ajaran agama kamu) sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani telah ragu-ragu dan meraba-raba (dalam ajaran agama mereka)? Demi sesungguhnya! Aku telah membawa kepada kamu Agama Islam dengan keadaannya yang jelas nyata dan bersih suci. (dari sebarang syirik dan penyelewengan) dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi (sudah tentu) tidak ada jalan lain baginya selain menurutku”
– Mastika Hadis Jilid 1 hal. 47.
Peringatan Al Quran:
‘Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikut agama mereka’ – Al-Baqarah: 120.
Syariat pada zaman Nabi Adam as tidaklah selengkap pada zaman kesempurnaan sempena terutusnya Nabi Akhiruzaman Rasulullah saw.Syariat diturunkan secara berperingkat menurut perkembangan zaman; lengkap melengkapi dari seorang Nabi dan Rasul kepada seorang Nabi dan Rasul selepasnya, sehinggalah menjadi lengkap dan sempurna pada zaman Nabi Muhammad saw.
Oleh kerana syariat tidak diturunkan secara lengkap sekaligus, sebab itulah setiap syariat pada zaman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tertentu hanya sesuai untuk umat pada zaman masing-masing. Mereka tidak boleh menjadi model terunggul untuk semua manusia pada semua zaman. Setelah zahir Nabi Muhammad saw baharulah syariat menjadi lengkap dan sempurna. Inilah yang ditegaskan dalam firman Allah swt:
'Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu; bagi orang-orang yang mengharap Allah dan kedatangan Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Al Ahzab:21)
Zahirnya Nabi Muhammad saw bukan sahaja menjadi tanda syariat telah sempurna tetapi juga tarikat, hakikat dan makrifat. Inilah sunnah Rasulullah saw yang menjadi pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.Demikianlah makna dan maksud Tauhid yang berkekalan dan Al Quran sepanjang zaman – Bahawa Suhuf-Suhuf, Kitab Zabur, Kitab Taurat, Kitab Injil yang semuanya itu adalah Kitab Al Quran – al Kitab dan Kitab Induk. Demikian keterangan Al Quran:
Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya iaitu Kitab-Kitab, dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu’ (Al Maidah:48)
`Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku ridai Islam itu jadi agama bagimu’ (Al Maaidah:3)
Sabda Rasulullah saw:
'Kutinggalkan untuk kamu dua perkara (pusaka), tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang kepada keduanya, iaitu Kitabulah dan Sunnah RasulNya’
Sabda Nabi saw:
‘Bandingan di antara aku dan Nabi-Nabi seperti seorang yang membina rumah,lalu dia membina dengan baik dan memperindahkannya melainkan pada tempat sekeping batu-bata yang ada di salah satu sudutnya, lalu orang ramai mengelilingi rumah itu dan kagum melihatnya,lalu mereka berkata mengapakah tidak diletakkan batu-bata ini. Maka akulah seperti batu-bata itu dan aku penyudah Nabi-Nabi.’

Nanti akan disambung….

14 April 2009

IHDINAS SIRATAL MUSTAQIM

Firman Allah Taala:
dan bahawa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa’ (Al Anaam:6:153)

Jalan dalam kembara masyarakat manusia di dunia transit ini sesungguhnya ada dua sahaja iaitu Jalan Tuhan atau Jalan Syaitan. Jalan Tuhan adalah Jalan Allah sementara Jalan Syaitan adalah Jalan Iblis yang diketuai oleh Azazil. Pada hakikatnya kedua-dua jalan tersebut adalah milik Zat Yang Maha Esa tetapi satu darinya tidak diredaiNya. Walau bagaimanapun ianya perlu demi terciptanya kehidupan dunia yang aktif, agresif, bergolak dan berkonflik demi ujianNya.
Firman Allah Taala:
"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" .(Adz Dzaariyat ayat.49)
"dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan," (An Naba' ayat 8)

Taoisme menyebut jalan lurus ini sebagai Jalan Tao, yakni interaksi aktif dan harmoni antara Ying dengan Yang. Zarahustra menyebutnya sebagai Ahura Mazda dan Angro Manyu. Agama Sanatara – Dharma (Hindu) menyebutnya sebagai Devas dan Asyuras dan Islam menyebutnya sebagai interaksi aktif Jalalullah dan Jamalullah kerana Zat Yang Maha Esa mencipta TakdirNya sebagai pernyataan Qudrah dan IradahNya untuk penghidupan manusia di dunia maya sebelum di panggil kembali kepadaNya.

Jalan lurus ialah jalan yang benar disisiNya dalam sepanjang jalan kehidupan – jalan yang mesti diakuri zahir dan batin oleh semua umat manusia di sepanjang kehidupannya yang ditunjukkan oleh Allah melalui kalamNya kepada para Nabi dan RasulNya, tanpa huruf dan suara, dan dizahirkan oleh para Nabi dan Rasul dengan bicara dan suara, lalu kemudiannya didokumentasikan dalam bentuk tulisan yang dinamakan al Kitab dan Suhuf.

Para Nabi dan Rasul wajib menzahirkan khazanah ghaibul ghuyub ini dan menyampaikannya kepada semua umat manusia untuk diikuti supaya tidak terpedaya oleh jalan-jalan lain yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati dan minda manusia. Inilah ‘Jalan Tuhan’ jalan yang lurus zaman berzaman dirintis oleh Nabi Adam as dan disinambungkan oleh semua para Nabi dan Rasul yang berjumlah 124,000 orang. Jumlah yang ramai ini termasuklah nama-nama yang agung yang dikenali sebagai ahli falsafah di zaman Greek-Yunani, China dan India, dikenali sebagai risyi dan maharisyi dalam agama Hindu dan maitera dalam agama Buddha. Pengikut Taoisme mengangungkan orang-orang yang hebat dan kadang-kadang begitu luar biasa ini sebagai dewa apabila mereka meninggal dunia dan menjadi objek pujaan dan sembahan.

Lao Tze menerangkan dalam Tao Tee Ching mengenai jalan yang lurus ini:
Manusia mengikut jalan bumi.
Bumi mengikut jalan langit.
Langit mengikut jalan Tao,
dan Tao mengikut jalanNya sendiri’.

Bila terutusnya Nabi Muhammad saw, berakhirlan era kenabian dan dengan itu menjadi sempurnalah jalan yang lurus. Ini berlaku pada abad ke 6 dan ke 7 Masihi dan dengan demikian sebarang agama, pemikiran falsafah dan ideologi yang muncul selepasnya apabila ternyata bercangah dengan al Quran dan Hadis maka semua yang tersebut adalah jalan kesesatan dari syaitan laknatullah.

Ada empat Jalan Allah – jalan yang lurus - dalam Sunnah Rasulullah saw dan mengikuti kesemuanya adalah wajib. Jalan lurus ini dipinta dan dipohon oleh semua orang Islam setiap kali apabila mendirikan solat fardhu dan sunat iaitu membaca ‘ihdinas siratal mustaqim’ memohon agar sentiasa betul pada Jalan Syariat, Jalan Tarekat, Jalan Makrifat dan Jalan Hakekat. Kesemua jalan ini adalah berintegrasi dan apabila menafikannya, apatah lagi meninggalkan dan membuang serta menentangnya, bererti telah terkeluar dari jalan yang lurus. Apabila ini berlaku maka bersimpang-siurlah seseorang itu dalam perjalanan hidup di dunia dan apabila matinya haruslah tidak akan sampai untuk kembali kepadaNya – Allah Tuhan Semesa Alam.

Allah Taala melarang dengan sangat keras beserta ancaman bahawa seseorang hambaNya jangan sekali-kali mengambil jalan-jalan selain jalanNya yang ditunjuki oleh para Nabi dan Rasul-RasulNya. Keengganan umat manusia untuk patuh dengan sepenuh hati dan jiwa kepada ajaran para Nabi dan Rasul pada zaman masing-masing, maka tergelincirlah mereka. Inilah yang telah terjadi kepada agama samawi Sanatara-Dharma (Hindu), Agama Pemberi Cahaya (Buddha), Taoisme, Zoroasterianisme, Agama Yahudi, Kristian dan sebagainya.

Adapun mengenai Agama Islam, apakah umat Islam pada hari ini berada pada jalan yang lurus? Inilah masalah umat Islam!
Sabda Rasulullah saw:
“Umat Yahudi telah berpecah belah menjadi tujuh puluh satu golongan, maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh lagi akan masuk neraka.Umat Nasrani telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, maka tujuh puluh satu masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga.Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaanNya, umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua lagi akan masuk neraka”.Sahabat bertanya:”Golongan mana yang selamat?”.Nabi saw menjawab:”Mereka adalah Jamaah”

Siapakah Jamaah?
Nanti akan disambung....

11 April 2009

KEMBALILAH KE PANGKUAN RASULULLAH saw.

Pada tahap sekarang umat Islam terutama Bangsa Melayu di Malaysia tidak lagi memiliki pilihan. Umat Melayu perlu kembali berpegang sepenuhnya kepada dua warisan Rasulullah saw iaitu Al Quran dan As Sunnah. Inilah jalan penyelesaian demi merungkaikan benang kusut sejak sekian lama – teristimewanya sejak 1957. Warisan Rasulullah saw tersebut adalah penyelesaian kepada seluruh kemelut dan masalah Bangsa Melayu dan umat Islam sejagat.Firman Allah swt:
‘dan bahawa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa’ (Al Anaam:6:153)
Umat muslimin berpecah belah berpunca dari keengganan berpegang kepada Al Quran dan As Sunnah tetapi sanggup berkiblat hati kepada Yahudi dan Nasrani Barat. Inilah masalah akidah dan takwa!
Umat Islam menjadi hilang integrasi kerana mengabaikan pesanan Rasulullah saw ‘
Hendaklah kamu menurut sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang lurus sesudahku. Gigitlah (peganglah teguh-teguh) sunnah itu dengan gigimu’.
Apabila warisan-warisan agung tersebut ‘di gigit dengan gigi graham’ maka akan tersingkaplah Islam Batin dan Tasauf. Tasauf yang benar adalah kebenaran hakiki yang menjadi pegangan dalam WahdatulWujud.
Ilmu Tasauf sesungguhnya perlu diberi zaman kegemilangannya kembali kerana di sinilah roh, nyawa dan jiwa Islam yang darinya adalah sumber kekuatan yang mengatasi seluruh kekuatan.Semua karya-karya tasauf hasil tangan ulama tasauf dan ahli sufi di seluruh khazanah Islam perlu diterbitkan semula termasuk hasil karya ulama tasauf pada zaman Kesultanan Islam Acheh, Pasai, Jawa, Patani dan Tanah Melayu. Inilah jalan kembali ke pangkal jalan, jalan penyelesaian dan perpaduan Melayu selagi masih ada benih iman di hati.
Marilah Bangsa Melayu sama-sama cuba mengenali kesilapan kenapa sehingga sekarang Bangsa Melayu dan umat Islam telah berpecah sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad saw empat belas abad yang silam:
Umat Yahudi telah berpecah belah menjadi tujuh puluh satu golongan,maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh lagi akan masuk neraka.Umat Nasrani telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan,maka tujuh puluh satu masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga.Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaanNya, umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua lagi akan masuk neraka”.Sahabat bertanya:”Golongan mana yang selamat?”.Nabi saw menjawab:”Mereka adalah Jamaah”
Justru teramatlah sukar untuk melihat siapakah atau golongan manakah yang masih berpegang dengan ketulinan Jamaah - Ahlul Sunnah wal Jamaah. Pada zaman yang lampau umat Islam telah berpecah kepada golongan Qadariah, Jabariah, Syiah dan Muktazilah akibat tafsiran yang berlainan mengenai konsep metafizika dan ketuhanan dalam perbahasan ilmu kalam. Kemudian berlaku pula perpecahan dalam berbagai-bagai aliran-aliran tarikat tasauf yang pada mulanya bersumber dari amalan kerohanian Rasulullah saw dan para Sahabat rh. Kumpulan tarekat tasauf yang amalan zikirnya murni untuk mencapai mahabbah kepada Al Khalik, diresapi oleh pengaruh Azazil pada persimpangan makrifatullah.Di sinilah munculnya ajaran dan pelbagai konsep kepercayaan sesat yang cukup banyak melanda Bangsa Melayu.
Selain itu muncul pula berbagai-bagai gerakan agama di bawah pertubuhan berbagai-bagai badan dakwah, sosial, kebajikan, ekonomi dan politik di negara-negara umat Islam dan di antara mereka berlain-lainan pula haluan dan hala tuju dan saling pula – terutama gerakan politik – bertengkaran, berbalah-balahan, bermusuhan dan bertarung bahkan berbunuh-bunuhan, walhal masing-masing semuanya mendakwa Islam dan mempercayai sebagai umat Nabi Muhammad saw kerana masih ada di bibirnya ikrar dua kalimah syahadah. Inilah perpecahan kepada 73 golongan sebagaimana disabdakan oleh Penghulu Junjungan saw!
Demikianlah akibat serangan Barat yang mentadbir bumi umat Islam sehingga berbagai-bagai ideologi dan sistem Barat – sekularisme, kapitalisme, sosialisme, kuminisme, nasionalisme, liberalisme, pragmatisme, individualisme, utilitarianisme, eksistensialisme, egoisme, hedonisme dan sebagainya - yang telah menghuru-harakan sistem Al Quran dan Sunnah Rasulullah saw di kalangan umat Islam, terutama mengenai urusan hati nurani - akidah, kiblat hati dan pegangan hati umat Islam. Di manakah lagi perpaduan, ukhwah dan persaudaraan Islam sejagat? Dimanakah lagi golongan yang dinamakan Ahli Sunnah Wal Jamaah?
Siapakah lagi Jamaah kalau semua yang mengaku Ahlul Sunnah Wal Jamaah saling berbalahan, bertengkaran dan berbunuhan sesama sendiri? Siapakah lagi ‘saudara seagama’ kalau mengaku Ahlul Sunnah Wal Jamaah tapi saling tuduh-menuduh, kata-mengata, dengki-mendengki dan dendam-mendendam sesama sendiri? Siapakah lagi yang murni aqidahnya kalau semua yang asalkan tahu bersyahadah, pandai membaca Al Quran, bersolat, berpuasa dan menunaikan Fardhu Haji, masih lagi beranggapan ‘kami adalah Ahlul Sunnah Wal Jamaah?’ Siapakah lagi Ahlul Sunnah Wal Jamaah kalau menolak ajaran Tasauf kerana memfatwakan Tasauf Islam telah sesat dan menyeleweng kerana dipengaruhi aliran NeoPlatonisme, Hinduisme dan Buddhisme? Siapakah Ahlul Sunnah Wal Jamaah?
Bahawa sesungguhnya ini adalah persoalan akidah yang sangat tercabar! Umat Islam mesti mengetahui dengan jelas soal-soal yang samar di dalam akidah di sebalik kerajinan mengerjakan solat, puasa, haji dan umrah dan berbagai-bagai ibadah zahiriah. Umat Melayu mesti memahami soal-soal yang boleh membawa kecacatan iman atau membatalkannya - murtad,kufur, munafik, fasik, zindik, mulhid, atheis, free thinker serta berbagai-bagai racun dari budaya, cara hidup dan ideologi Barat.
Sesungguhnya inilah masalah akhir zamaan yang amat sulit.Masalah akidah! Jabir ra berkata: Rasulullah saw berpidato kepada kami. Beliau bersabda:”
Barangsiapa membaca ‘laa illaha illallah’ yang tidak dicampurkannya dengan yang lain, nescaya haruslah baginya syurga”.
Lalu bangunlah Ali ra seraya berkata:”Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Apakah yang tidak dicampurkan dengan yang lain? Terangkanlah kepada kami! Tafsirkanlah kepada kami!”
Nabi saw lalu bersabda:”Mencintai dunia dengan mencari dan mengikutnya. Suatu kaum yang mengatakan perkataan Nabi-Nabi tetapi berbuat perbuatan orang-orang zalim.Maka siapa yang membaca ‘laa illaha illallah’, yang tidak ada padanya sesuatu dari ini, nescaya haruslah baginya syurga”
(Ihya 7 hal.219)
Sekadar ‘haruslah baginya syurga’ kalau telah meninggalkan kecintaan kepada dunia dan sifat-sifat alim kucing. Fahamkanlah mengenai kedua-dua ini! Hingga diperingatkan oleh Nabi Muhammad saw:
Berapa banyak orang yang berdiri (melakukan solat), bahagiannya dari solat itu hanya penat dan lelah’.
‘Berapa banyak orang yang melakukan puasa, bahagiannya dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga’.
Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah seumpama malam yang gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir atau seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya ia sudah menjadi kafir. Ia telah menjual agamanya dengan sedikit dari mata benda'.
Bahawa sesungguhnya ini bukan sekadar masalah akidah orang biasa atau anak-anak muda yang liar dan alpa! Tapi masalah akidah golongan intelektual dan seluruh ummah! Kalau tidak demikian, masakan seawal abad ketiga Hijrah lagi, Al Harits al Muhasibi, guru kepada seorang wali Allah yang agung Al Junaid al Baghdadi, menggambarkan pencariannya dalam kitabnya Al Washaya wa al Nasha’ih al Diniyyah wa al Nafah’at al Qudsiyyah li Naf’i Jami’ al Bariyyah (Wasiat dan Nasihat Spiritual serta Anugerah Suci untuk Manusia) dalam usahanya untuk menemui kebenaran pada awal perjalanan tasaufnya:
`Sudah dinyatakan dengan jelas bahawa umat ini akan terbagi ke dalam tujuh puluh golongan lebih, salah satunya adalah Golongan Yang Selamat, dan Allah mengetahui golongan-golongan lainnya. Kuhabiskan separuh usiaku untuk mengkaji perbezaan berbagai kelompok umat ini secara mencari-cari metode yang jelas dan jalan yang lurus, menelaah ilmunya dan bertindak berdasarkan ilmu itu, serta dibimbing oleh para ulama ke jalan akhirat. Aku memahami sebahagian besar firman Allah melalui para mufasir para fukaha.Kurenungkan keadaan umat ini sambil mengamati pola fikir dan wacana yang mereka kembangkan sehingga aku memahami apa yang telah ditakdirkan untukku.
Golongan-golongan umat ini bagaikan lautan dalam yang telah menenggelamkan banyak orang dan hanya segelintir yang terselamatkan.Setiap golongan mengklaim keselamatan hanya milik pengikut mereka dan kehancuran akan menimpa setiap orang yang berlawanan dengan mereka.Aku melihat mereka terbagi ke dalam berbagai jenis golongan:
- Ada orang yang memiliki ilmu tentang akhirat – orang ini susah ditemukan dan sangat jarang.
- Ada orang yang bodoh; menjauhinya adalah barkah
- Ada orang yang berpura-pura seperti ulama, padahal tergila-gila pada dunia, dan kenyataannya ia lebih menyukai dunia daripada yang lainnya.
- Ada orang yang berilmu, dikenal taat beragama, tetapi mempergunakan ilmunya untuk mengais dan meraih kedudukan; ia memperjualbelikan agamanya demi sampah duniawi.
- Ada orang yang berilmu tetapi tidak mengetahui makna sejati ilmunya
- Ada orang yang tampil sebagai zahid, tidak cinta dunia, dan mencari kebaikan, tetapi ia tidak berdaya, ilmunya tidak dapat menembusi hati orang-orang yang mendengarnya, dan pandangan-pandangannya tak bisa diandalkan.
- Ada orang yang disebut pintar dan terpelajar, tetapi tidak bersikap warak dan takwa.
- Ada orang yang suka mengikut hawa nafsunya iaitu orang yang menghinakan diri demi dunia seraya terus mengejar kedudukan duniawi.
- Ada setan manusia yang menghalangi orang lain mencari akhirat, yang berjuang layaknya anjing untuk mendapatkan dunia, menjunjungnya tinggi-tinggi, dan satu-satunya keinginannya adalah mendapatkan dunia lebih banyak lagi. Mereka memang hidup di dunia ini, tetapi sebenarnya mereka telah mati. Mereka menyalahkan yang benar dan menyamakan hidup dengan mati’ (Tasauf dan Ihsan hal.66-67)
Sesungguhnya apabila akidah telah menjadi benar dan mantap, baguslah akhlak! Apabila akidah mantap, memancarkan amal soleh! Akidah, ibadah, akhlak dan amal solleh yang mukhlisin akan mengangkat darjat iman! Iman yang cemerlang membuka kepada mukasyafah dan dengan demikian selesailah masalah Wahdatul Wujud. Insyaallah!
Tetapi sebetulnya, siapakah sebenarnya Jamaah – Ahlul Sunnah Wal Jamaah? Ahlul Sunnah Wal Jamaah digambarkan sedikit sifat-sifat mereka seperti berikut berdasarkan sabda Nabi saw:
Mulanya Islam itu adalah asing (dagang) dan akan kembali asing seperti semula. Maka berbuat baiklah kepada orang-orang asing itu!” Maka ditanyakan kepada Nabi saw : “Siapakah orang-orang asing itu? Nabi saw menjawab: “Mereka yang memperbaiki apa yang telah dirusakkan oleh manusia dari sunnahku dan mereka menghidupkan apa yang telah dimatikan manusia dari sunnahku’.
Pada hadis lain: `
Orang-orang asing itu berpegang teguh dengan apa yang kamu pegang sekarang’.
Pada hadis lain: `Orang-orang asing itu adalah manusia yang sedikit jumlahnya. Orang-orang baik di antara manusia banyak. Yang memarahi mereka lebih banyak daripada yang mencintainya’, Ihya Ulumiddin Jld.5 hal. 155
Maka carilah!
Tolehlah sejenak kepada masyarakat Islam pada abad pertama pada zaman Rasulullah saw dan zaman Para Sahabat ra! Mereka adalah asas ummah yang perkasa. Jadikanlah ayat berikut sebagai penawar jiwa:
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati; pada hal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang beriman’: (Ali Imran:139)
Lemah iman atau ketiadaan imanlah menyebabkan Bangsa Melayu sejak sekian lama menjadi hina, dan tertoleh-toleh mencari kiblat - Ahlul Sunnah Wal Jamaah, kerana keterpesonaan dan ketakjuban kepada indahnya pelangi dan fatamorgana!
Untuk orang beriman – diulangi – hanya orang beriman, ada hadiah yang dijanjikan oleh Allah Azzawajalla untuk zaman seterusnya.
‘‘Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa’ – An Nuur: 55
Janji Allah swt adalah suatu yang tetap pasti akan terjadi tetapi hanya akan terjadi setelah umat muslimin telah beriman dan beramal solleh. Inilah maksud kami melalui blog ini untuk mudah-mudahan Bangsa Melayu dan kaum muslimin seluruh dunia kembali beriman dan beramal solleh. Rasulullah saw telah menggambarkan episod-episod sejarah dunia selepas kewafatan Baginda saw mengikut kronologi seperti berikut:
· Zaman kenabian
· Zaman Khulafa ar Rasyidin atas manhaj kenabian.
· Zaman Kerajaan yang menggigit (Mulkan adhudhan)
· Zaman Kerajaan menyeleweng (Mulkan Jabbariyyan)
· Khalifah atas manhaj kenabian yang mengamalkan sunnah Rasul di kalangan manusia. Islam akan tersebar luas di muka bumi yang diredhai oleh penghuni langit dan bumi.Langit tidak akan meninggalkan setitis pun air hujan, kecuali ia mencurahkannya. Dan bumi tidak akan meninggalkan tanaman dan berkatnya kecuali ia akan mengeluarkannya (Raja-Raja Melayu hal.255)
Zaman ‘khalifah atas manhaj kenabian’ adalah zaman yang bakal tiba iaitu Kerajaan Imam Mahadi yang bakal memerintah hampir ke seluruh dunia. Akan tetapi sebelum tiba zaman kegemilangan tersebut, kebangkitan Islam bermula dari Timur. Hadis Nabi saw:
‘Kami ahlul-bait telah Allah swt pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia.Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak sehingga datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikan. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan lalu diberikan apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa di antara kamu yang sempat menemuinya maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah Imam Mahadi’.
Sabda Baginda Rasulullah saw seterusnya:
‘Akan terjadi di akhir zaman Islam muncul dari sebelah timur’
Obor Islam akan bersinar pada zaman itu bersama `perutusan kembali’ Nabi Isa as. Firman Allah Taala:
Tidak seorang pun dari ahli Al Kitab kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di Hari Kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka ’. (An Nisaa:157- 159)
Ingatlah bila mana Allah berfirman:’Hai Isa, sesunguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaKu dan akan dibersihkan kamu daripada mereka yang kafir dan akan dijadikan orang-orang yang mengikutmu di atas mereka yang kafir hingga Hari Kiamat. Kemudian kepada Aku lah tempat kembali kamu, maka nanti Aku putuskan di antara kamu tentang yang diperselisihkan (isu pembunuhan dan penyaliban) ( Al Imran:55)
Hadis Rasulullah saw mengenai Nabi Isa as adalah seperti berikut:
Madinah akan membuangkan kekotoran daripadanya seperti alat peniup api membuangkan kekotoran dari besi. Pada hari itu akan dikatakan hari kelepasan.Maka bertanya Ummu Syurai:”Di manakah orang Arab wahai Rasulullah pada waktu itu?”. Berkata Nabi saw: ”Mereka pada waktu itu sedikit kerana kebanyakan mereka ada di Baitulmuqaddis dan Imam mereka ‘Mahdi’, seorang lelaki yang solleh. Sewaktu Imam mereka tampil ke hadapan hendak sembahyang subuh dengan mereka itu, tiba-tiba Isa bin Maryam turun kepada mereka pada waktu subuh itu. Maka Imam itu pun undur ke belakang supaya Isa tampil ke hadapan.Maka Isa pun meletakkan tangannya di antara dua bahu (Imam Mahadi) sambil berkata kepadanya:”Pergilah ke hadapan bersembahyang, kerana ia didirikan untuk kamu”. Maka ia pun sembahyang menjadi Imam mereka’
Demikianlah antara gambaran dari Al Quran dan Sabda Rasulullah saw mengenai apa yang bakal terjadi dan semuanya itu digambarkan akan bermula dari bumi sebelah Timur.Ahlul Bait Rasulullah saw ada di sebelah Timur dari keturunan Saidina al Husin ra. Sejak ratusan tahun keturunan dari zuriat dan zat suci Rasulullah saw telah berada di Alam Melayu dan memainkan peranan penting sebagai pendakwah dalam penyebaran Islam dan menginstitusikan Raja-Raja Melayu dan Kesultanan di seluruh Alam Melayu pada zaman kedaulatan.
Semoga Allah swt melimpahkan rahmatNya kepada Ahlul Bait! Semoga Allah swt melimpahkan rahmatNya juga bagi Bangsa Melayu! Dan semoga rahmat yang sama bagi kaum muslimin semuanya! Amin!09 April 2009

WAHDATUL WUJUD.

Fahaman Wahdatul Wujud bukanlah satu ajaran baru yang sesat dan menyesatkan. Fahaman ini adalah ibarat tunjang dan teras batin dalam tasauf yang akarnya tertancap di dasar bumi ketujuh dan puncaknya menjulang menujah langit terus ke Sidratul Muntaha. Inilah sesungguhnya, diulangi, demi sesungguhnya, inilah pati, intipati dan saripati agama yang menjadi pegangan para Nabi dan Rasul dan Auliya-Auliya Allah yang agung sejak zaman Nabi Adam as sehinggalah kiamat dunia. Wahdatul Wujud adalah Quran Batin dan Islam Batin yang dapat dilihat dengan sejelas-jelasnya tersembunyi dalam ayat-ayat mutasyabihat tetapi demikianlah Maha Kuasanya Allah menyembunyikan sesuatu yang teramat terang. Sesungguhnya sesuatu itu apabila menjadi teramat terang, akan tersilau lalu tertutup pengihatan oleh kesilauan.
Fahaman ini adalah pegangan batin kepada hakikat al Haq dalam Sifat 20 - Nafsiah, Salbiah, Maani dan Manuwiyah – terdiri dari wujud, qidam, baqa, mukholal fatuhu taala lilhawadis, qiamuhu taala binafsih, wahdaniat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, qalam, qanuhu taala qadirun, qanuhu taala maridun, qanuhu taala alimun, qanuhu taala hayyun, qanuhu taala samiun, qanuhu taala basirun dan qanuhu taala mutakallimun. Inilah pegangan jiwa-jiwa yang kudus dan agung sepanjang zaman, wujud dalam semua zaman, tetapi menempuh proses evolusi yang berkembang sempurna dan mencapai puncaknya apabila terutusnya Muhammad Habibullah saw.
Sesungguhnya tentulah suatu hal yang amat luar biasa dan menjadi puncak ketakjuban pula, menjadi lemahlah seluruh akal yang lemah, apabila Dia yang menjadi sumber wujud bagi seluruh kewujudan, Dia lah Zat Yang Maha Nyata dan Zahir, yang Maha Nyata dan Maha ZahirNya tidak didahului oleh apa-apa atau siapa-siapa, tiba-tiba Dia pulalah juga yang Maha Ghaib dan Tersembunyi. FirmanNya:
Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang zahir dan Yang Batin’
Seluruh ketakjuban ini tersembunyi dalam rahsia kalimah teragung ‘Laailaha Illallah Muhammadar Rasulullah’ yakni Hakikat Allah dan Hakikat Muhammad saw. Inilah asas pertama teras akidah Ahlul Sunnah Waljamaah. Meyakini dengan tepat dan benar hakikat Allah dan Muhammad ertinya mengetahui dengan jelas dan tepat Hakikat Ketuhanan Allah Rabbul Alamin serta Hakikat Kerasulan Muhammad, hubungkait antara Nur Allah dan Nur Muhammad antara Zat dan Sifat dan keharmonian Jalalullah dan Jamalullah sehingga memanifestasikan hayat dan wujud bagi semesta alam. Konsep inilah yang dapat ditemui dalam ajaran Taoisme dalam konsep The Three Pure Ones seperti berikut:
The Tao Producing The One (Tai Chi)
The One Produce Two (Ying and Yang)
The Two Produce The Three (The Three Pure Ones)
The Three Produce All The Myriad Being (All of Existence)
(Tao melahirkan yang Satu
Yang Satu melahirkan yang Dua
Yang Dua melahirkan yang Tiga
Yang Tiga melahirkan semua makhluk)
Menerusi interaksi dan hubungan harmoni antara Ying dengan Yang, The Three Pure Ones menjadi nyata. Inilah kombinasi dan kesan interaksi Zat dan Sifat, Jalalullah dan Jamalullah!
Dapat dilihat juga dalam konsep Brahman seperti berikut:
In the beginning there was Existence, One only, without a second (Pada permulaannya hanya ada satu Wujud, Maha Esa, tanpa ada yang kedua) - Upanishad, Chandogyia.
Before creation, all that was the Self, the Self alone. Nothing else was. Then Self thought: Let me send forth the worlds (Sebelum kejadian, seluruh yang ada cuma dia.Dia sahaja. Tidak ada yang lainnya. Kemudian dia berfikir:Biar Aku adakan alam semesta) - Upanishad, Aitareya
He thought: Behold the worlds. Let me now send forth their guardians. Then he send forth their guardians. (Dia berfikir: Lihat alam semesta. Biar aku adakan para penjaganya. Kemudian Dia mencipta penjaganya) Upanishad. Aitarey
Let a man, freeid from the taint of passion, worship Brahman alone (Mestilah seorang manusia, terbebas dari godaan nafsu, menyembah Brahman sahaja) Upanishad, Chandogya.
Brahman is supreme. He is self – luminous. He is beyond all thought. Subtler than the subtlest is He, farthest than the farthest, nearer than the nearest. He resides in the lotus of hearth of every being ( Brahman itu maha agung. Dia cemerlang sepanjang zatnya. Dia berada di luar seluruh pemikiran.Dia maha ghaib dari yang paling ghaib, maha jauh dari yang paling jauh, maha dekat dari yang paling dekat. Dia bersemayam di dalam seroja hati setiap makhluk) - Upanishad, Mundaka.(Agama-AgamaBesar Di Dunia hal. 44-45)
Persoalan yang sangat menggugat pegangan umat Islam akhir zaman ialah mengenai konsep Muhammad. Siapakah Muhammad saw? Pegangan yang paling lemah mengenai Nabi Muhammad saw adalah apabila diputarbelitkan oleh Yahudi dan orientalis Barat melalui pengajian di universiti sekular Islam yang mengatakan bahawa Baginda saw adalah insan yang menjadi Nabi terakhir yang diutuskan di Mekah yang riwayat Baginda saw bermula cuma sejak 571M-632M. Inilah bencana! Melalui maklumat sedemikian, maka timbullah sangkaan dan kepercayaan kepada umat Islam bahawa sejarah Agama Islam cuma bermula pada abad ke 6M. Inilah juga bencana!
Nabi Muhammad saw sesungguhnya adalah Rahsia Agung. Baginda saw adalah tajalli kanzun mahfyyan – Cahaya Allah memanifestasi kepada Cahaya Muhammad, Rahsia Agung yang tersembunyi dalam Zat manifestasi kepada Sifat.. Ruh Muhammad saw adalah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk sesuai dengan Sabda Rasullullah saw:
Aku dari Allah dan orang-orang mukmin dari aku’
Firman Allah swt dalam Hadis Qudsi:
Kalau Aku tidak menciptakanmu, maka Aku tidak akan menciptakan ‘Falak’ (alam semesta)’
Sabda Penghulu Junjungan Rasulullah saw seterusnya:
‘Tatkala Adam as telah terbuat suatu kesalahan (menyebabkan Baginda as tersingkir dari syurga, Baginda as berdoa memohon ampun). Sekali Baginda as mengangkat kepalanya ke arah langit dan memohon. “Ya Allah! Aku memohon keampunan kepada Engkau dengan berkat syafaat Muhammad saw”. Maka Tuhan mewahyukan kepadanya:”Siapakah Muhammad saw ini yang engkau memohon keampunan dengan berkatnya?”.Baginda menjawab:”Ketika Engkau menjadikan aku, maka sekali aku memandang ke arah ArasyMu dan aku melihat ada tertulis padanya ‘Laa illa haillallah Muhammadar Rasulullah’, maka aku telah yakin bahawa tiada sesiapapun yang lebih tinggi daripadanya pada sisiMu yang namanya Engkau telah meletakkan bersama dengan namaMu”.Lantas Tuhan mewahyukan kepadanya:”Wahai Adam! Sesungguhnya dia adalah Nabi Akhir Zaman dari keturunanmu. Sekiranya dia tiada maka sudah pasti Aku tidak menjadikan engkau”
Firman Allah swt.
‘Telah datang kepada kamu sekalian cahaya (Nabi Muhammad saw) dan Kitab yang menjelaskan’(Al Maidah:15)
Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk kasih sayang (rahmat) bagi semua alam’ (Al Anbiya:107)
Dan tiada Kami mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui’ – Saba: 28
Dalam Hadis Qudsi:
'Aku adalah kanzun mahfiyyan' (perbendaharaan tersembunyi). Aku ingin ditemukan dan dikenali.Kuciptakan makhluk agar mereka mengenaliKu'.
Inilah rahsia bacaan selawat berikut:
‘Allahhum masolli ala Saidina Muhammadin fil awwalinn, wasolliwassallim ‘ala Saidina Muhammadin fil aakhirin’
Inilah di antara ayat-ayat yang disembunyikan oleh musuh-musuh Allah dan RasulNya kerana bukan faktor mutasyabihat tetapi di belakangnya mengandungi jarum halus dan licik bangsa Yahudi atas kedengkian mereka kerana Nabi Muhammad saw tidak diutuskan sebagai Bangsa Yahudi.
Selain dalam ajaran ‘agama yang kekal abadi’ - Sanatara Dharmaa - (Hindu) dan agama Pemberi Cahaya – Buddha, intipati Islam ini dapat juga dilihat dalam ajaran agama lain – Kristian, Yahudi, Zoroasterime, Kung Fu Tze (Confucius) dan Taoism (Lao Tze). Bahkan bukan sahaja dalam ajaran yang bersifat keagamaan, intipati Islam ini dapat dilihat unsurnya dalam bicara falsafah hasil penemuan ilham tinggi dari ahli-ahli falsafah yang masyhur sebelum masihi dalam tamadun Greek-Yunani seperti Phytogoras, Socrates, Plato, Aristotle, mazhab Neo Platonisme dan sebagainya yang berat sangkaan kami mengatakan mereka terdiri dari kalangan para Nabi dan Rasul yang berjumlah seramai 313 orang.
Mazhab Neo Platonisme adalah aliran falsafah Greek yang terakhir dibangunkan oleh Plotinus (205-270m) pada abad ke 3 masihi di Iskandariah, Mesir. Ahli falsafah Greek ada yang berpendapat bahawa Plotinus pernah mendalami ilmu falsafah di India dan pokok ajarannya ialah mengenai ‘mengenali Dia di dalam diri sendiri’ dan ‘ Dia berada dalam seluruhnya’ dan ‘ seluruhnya adalah Dia’ yang banyak terdapat dalam Kitab Veda terutama kitab Upanishad, melahirkan faham bahawa Wujud Tunggal Pencipta meresapi seluruh alam. Dunia falsafah menyebutnya sebagai fahaman pantheism atau dalam Tasauf Islam terkenal dengan fahaman Wahdatul Wujud.
Fahaman ini pernah dianut oleh ahli-ahli sufi Islam sejak abad ke 10M, misalya Jalaluddin Al Rumi (1207-1273M), Mahyuddin Ibnu Arbi (1165-1240M) dan Bahauddin Al Naqsyabandi (1317-1389M). Bahkan sufi besar Al Hallaj (858-922M) pada saat-saat fanafillah sering terlatah mengucapkan ‘Ana’l Llah’ yang bererti ‘Akulah Allah’ dan ‘Ana Al Haqq’ yang bererti ‘Akulah Al Haqq’, lalu dijatuhi hukuman mati di Baghdad pada masa Khalifah Al Muqtadir (908-932M) – (Agama-Agama Besar Di Dunia hal.49).
Intipati Islam ini serta berbagai-bagai disiplin ilmu lainnya - ilmu sains dan cabang-cabangnya, matematik, astrologi dan astronomi, geografi, psikologi dan antropologi, perubatan, kejuruteraan, dan berbagai-bagai bidang ilmu teknologi kemahiran hidup lainnya, berkembang serentak atau beredar dari satu tamadun kepada satu tamadun yang lain silih berganti – Tamadun India, Tamadun China, Tamadun Yunani, Tamadun Mesir, Tamadun Irak dan lain-lain pada abad-abad Sebelum Masihi. Seluruh tamadun dunia zaman sebelum masihi ini pada akhirnya mencurah menimbun dan berkumpul serta berkembang dengan sangat indah sempurna dalam induknya - tamadun Islam; bermula pada zaman Rasulullah saw bersempena Baginda saw sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Inilah erti Nabi Akhir Zaman iaitu Nabi terakhir yang telah menyempurnakan seluruh tamadun al Haq sejak zaman Nabi Adam as bagi mencapai kesempurnaan tertinggi dalam tamadun kemanusiaan menjelang kiamat.
Ajaran Islam yang sudah lengkap sempurna sempena zahirnya ‘bapa segala roh’ ini terus mencapai zaman gemilang dan terbilang pada zaman para Sahabat rh dan seterusnya pada zaman-zaman seterusnya sewaktu Islam menjadi pentadbir dunia di Zaman Empayar Umaiyyah, Abbasiyah, Fatimiyyah, Uthmaniah, Dinasti Moghul/Kesultanan Delhi, Kesultanan Acheh, Kerajaan Islam Demak, Kesultanan Islam Brunei, Kesultanan Sulu, Kerajaan Melayu Melaka dan sebagainya.
Inilah rahsia ayat:
‘Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang zahir dan Yang Batin’
Juga.
Allahhum masolli ala Saidina Muhammadin fil awwalinn, wasolliwassallim ‘ala Saidina Muhammadin fil aakhirin’
Serta firman Allah swt:
`Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku ridai Islam itu jadi agama bagimu’ (Al Maaidah:3)
Kedurjanaan bangsa Yahudi memporak-perandakan umat Islam menjadi begitu berbisa apabila para ilmuan Islam yang mukhlisin, para ulama warasatul ambiya dan para pendukung ilmu tasauf yang hidup penuh muhabbah kepada al Khaliq, pada zaman-zaman terdahulu telah dituduh dipengaruhi oleh ajaran Tasauf yang sesat dari pemikiran ahli-ahli falsafah Greek Yunani terutamanya aliran NeoPaltonisme, Hindu dan Buddha, lantas dilemparkan sangkaan Tasauf Islam diserapi pengaruh Hindu dan Buddha selain pengaruh NeoPlatonisme. Inilah bencana ratusan tahun kepada ummah, ilmu dan tamadun Islam!
Nabi Muhammad saw memang tidak menyampaikan konsep Wahdatul Wujud secara meluas – kecuali kepada sahabat-sahabat khusus dan ahli Suffah - kerana membimbangi berulangnya malapetaka yang telah menimpa umat-umat Nabi terdahulu yang akibat ‘keterbatasan ilmu dan akal’ di kalangan umat, lalu membuat tafsiran-tafsiran dan takwilan yang menyesatkan sehingga meletakkan unsur ketuhanan dan kedewaan kepada manusia-manusia luar biasa seperti itu lantas dipatungkan, disembah dan dipuja. Ini sangat jelas dalam ajaran Kristian, Buddha dan Hindu.
Umat Nabi Muhammad saw secara majoritinya dibiarkan dalam keadaan ’ orang awam’ yang berpegang seteguhnya kepada Syariat Rasulullah saw dan Islam Zahir sambil membenarkan, mengikuti, mencontohi, mentaati dan mencintai personaliti yang berilmu yang terbukti memiliki ilmu yang tidak terjangkau oleh mereka. Inilah maksud sabda Penghulu Junjungan saw:
’Para Sahabatku umpama bintang di langit. Mengikuti mana-mana satupun kamu akan mendapat petunjuk’.
Menempuh jalan Tasauf sesungguhnya menempuh medan perjuangan yang teramat berat. Inilah yang ditempuhi oleh para sufi. Dalam proses mencari dan ‘mengenal diri dan ketuhanan’ seseorang ‘salik’ yang menjalani berbagai-bagai jalan tasauf dan zikir tarekat, akan melakukan zikir secara khilwah, bertapa, suluk, meditasi dan berbagai-bagai istilah lagi; akan tersingkap kepada jalan berliku dan simpang-siur perjalanan, dan tanpa bimbingan rohani sempurna terdedahlah kepada berbagai-bagai takwilan ketuhanan.
Mencari pembimbing ruhani sempurna atau guru mursyid – insan warasatul ambiya yang mewarisi ilmu zahir (Fekah –Syariat Zahir) dan ilmu batin (Tasauf – Syariat Batin) - adalah wajib supaya terselamat seseorang salik dari duri dan pancaroba penghuni alam ghaib dan rohani. Imam Al Syafie ra mengatakan,’ Jadilah fakih dan sufi; jangan hanya menjadi salah satunya. Sungguh, demi kebenaran Allah, aku menasihatimu dengan ikhlas’. Dan Imam Malik ra mengingatkan, `Orang yang bertasauf tanpa mempelajari fekah telah merusak imannya, sedangkan orang yang memahami fekah tanpa menjalankan tasauf telah merusak dirinya. Hanya orang-orang yang memadukan keduanyalah yang menemukan kebenaran’. (Tasauf dan Ihsan hal: 178)
Dalam proses penyucian jiwa untuk menghampiriNya teramatlah sukar membezakan antara ilham kemalaikatan dengan bisikan iblis, syaitan, jin dan berbagai-bagai makhluk halus. Hanya salik yang benar-benar ikhlas akan selamat sampai ke destinasi.Inilah juga masalah dalam alam tasauf akhir zaman terkhususnya di Kepulauan Alam Melayu – sukarnya untuk mendapat pembimbing ruhani sempurna setelah sekian lama Islam disekularkan di bawah sistem dan ideologi Barat.
Oleh sebab konsep WahdatulWujud adalah suatu persoalan metafizika yang paling halus dan terdalam yang “seakan-akan tertutup” dan disebarkan pula secara tradisinya ‘tertutup dan secara rahsia’, sebab itulah pengamal-pengamal tasauf sendiri bertelingkah dan pecah kepada dua golongan sejak sekian abad. Mereka yang benar-benar mukhlisin di sisi Allah Azawajalla dan mencapai Al Haq, mereka yang sedikit jumlahnya adalah golongan muqarrabin dan rohaniah dari kalangan umat Nabi Muhammad saw yang melintasi Siratul Mustaqim tanpa hisab adalah satu bilangan yang kecil sahaja iaitu seramai 70,000 berbanding dengan umat-umat Nabi dahulu kala yang besar jumlahnya. Al Quran menerangkan mengenai hal ini:
Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu (masuk syurga). Mereka itulah orang-orang yang didekatkan (kepada Allah).Berada dalam kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian (Al Waqiah:56:10-14)
Akan tetapi Nabi Muhammad saw tetap berbangga dengan ramainya umat Baginda saw yang masuk syurga; dan ramai pula masuk dengan syafaat Baginda saw sendiri dan syafaat golongan muqarrabin sehingga umat Baginda saw yang masuk syurga menyamai bilangan semua umat 313 Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Al Quran menerangkan:
‘(Kami ciptakan mereka – bidadari) untuk golongan kanan (iaitu) segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang kemudian’ (Al Waqiah:56:38-40)
Golongan muqarrabin dalam kalangan umat Nabi Muhammad saw jumlahnya sekadar 70,000 berbanding berbilion manusia Islam sejak zaman Rasulullah saw sehinggalah ke hari kiamat. Selain sejumlah para Sahabat dan para Auliya Allah yang agung dari kalangan bangsa Arab dan Timur Tengah, terdapat sedikit di kalangan bangsa-bangsa yang lain di serata dunia Islam. Di Alam Melayu yang titisannya kebanyakan dari kalangan Ahlul Bait cuma sekadar segelintir, berbanding ratusan juta umat Melayu sejak kedatangan Islam pada sekitar abad ke 13 lalu.
Golongan muqarrabin adalah golongan paling istimewa. Mereka menempati syurga tingkat empat hingga ke tujuh. Sabda Nabi saw mengenai nikmat golongan ini:
‘Allah memiliki syurga yang tanpa bidadari dan istana serta tanpa madu dan susu.Kenikmatan di syurga itu hanya satu, iaitu melihat Zat Allah’
Al Quran pula menerangkan:
‘Wajah-wajah (golongan muqarrabin) pada hari itu berseri-seri’ (Al Qiyamah:22)
Juga dijelaskan dalam Hadis Nabi saw:
Kamu sekalian akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat sinar bulan purnama’
Wahdatul Wujud sesungguhnya bukanlah masaalah akidah. Wahdatul Wujud pada hakikatnya tidak ada apa-apa perbalahan dengan aqidah Ahlul Sunnah Waljamaah. Aqidah adalah soal keyakinan iaitu setelah melepasi tingkat kepercayaan. Keyakinan ada lapisan-lapisan atau tingkat-tingkat iman tersendiri, bermula dari keyakinan berasaskan ilmu – ilmu yaqin. Bila keyakinan hati semakin meningkat, hati akan mencapai tingkat ainul yaqin dan inilah iman yang baik dan berguna. Benih Wahdatul Wujud bermula dari ainul yaqin, lantas mencapai keyakinan yang benar – haqqul yakin. Keyakinan yang benar ialah melihat yang benar itu adalah benar iaitu benar yang hakiki sebagaimana adanya atau sebagaimana sepatutnya – kebenaran wujud Al Haq; lantas seterusnya mencapai keyakinan yang sempurna – kamal yaqin. Inilah martabat kamil muqamil. Wahdatul Wujud sesungguhnya bukan konsep akidah, tetapi adalah berkaitan dengan pegangan batin dan jiwa – sesuatu yang diluar batas akal dan kognitif tetapi adalah persoalan metakognitif dan metafizika – rahsia terindah dalam batin yang paling dalam!
Firman Allah swt.
Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar’ (Al Hijr:15:85)
Sabda Nabi Muhammad saw:
Barangsiapa melihat daku sesunguhnya ia melihat Haq Taala”
Allah Taala sesungguhnya adalah Zat Al Haq.Al Haq adalah salah satu dari Nama-Nama Allah Yang Maha Agung, lawannya batil. Sesuatu yang batil ertinya sesuatu yang tiada, lenyap, luput dan binasa. Firman Allah swt:
‘Dan katakanlah:”Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap“. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap’ (Al Isra:17:81)
Firman Allah swt seterusnya:
Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah’ (Al Qasas:28:88)
Zat Al Haq adalah wujud abadi kerana:
Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin”(Al Hadid:57:3)
Hadis Rasulullah saw:
‘Janganlah kamu memaki masa! Sesungguhnya Allah itu Yang Mencipta masa’ dan dihuraikan dalam makna intrinsik ‘Aku lah masa itu’.
‘Sekuntum syair yang paling benar yang diucapkan oleh seseorang penyair ialah ucapan Lubaid:”Ketahuilah., setiap sesuatu selain Allah itu batil”
Di kalangan ariffinbillah mengatakan.
‘Allah sekarang adalah seperti Allah dahulu jua’
Inilah yang dimaknakan oleh Imam Al Ghazali : ‘Maka barangsiapa mengenal kebenaran nescaya melihat yang demikian pada tiap-tiap sesuatu.Kerana tiap-tiap sesuatu itu adalah daripadaNya, kepadaNya, dengan Dia dan untuk Dia. Maka Dialah semua, menurut yang sebenarnya. Dan barangsiapa tidak melihat yang demikian pada tiap-tiap sesuatu yang dilihatnya, maka seolah-olah dia tidak mengenalNya. Dan barangsiapa mengenalNya, nescaya mengenal bahawa tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batil dan tiap-tiap sesuatu itu binasa selain wajahNya. Bukan sesuatu itu akan batil dalam keadaan yang kedua nanti (kiamat), tetapi sekarang juga batil, kalau dipandang kepada dirinya dari segi diri itu sendiri.Kecuali dipandang adanya (wujudnya) sesuatu itu, dari segi adanya dengan sebab Allah Azzwajalla dan dengan QudrahNya’ (Jld 2 hal 130)
Demikian penjelasannya lagi:
‘Orang yang tidak melihat Allah Taala pada tiap-tiap sesuatu, tentu melihat lainNya. Dan tiap apa saja yang dipandang oleh hamba kepadanya selain Allah Taala, nescaya pandangannya itu mengandung sesuatu syirik yang tersembunyi kerana tauhid yang bersih adalah tidak melihat pada tiap-tiap sesuatu selain Allah Azzawajalla’ (Ihya 2 hal.144).
Inilah ‘nirvana’ dalam pengalaman Gautama Buddha iaitu kemuncak tertinggi yang dicapainya dalam meditasinya yang ertnya mencapai ‘arahat’ yang bererti mencapai ‘tiada’ kerana yang mutlak ada ialah Zat Yang Maha Esa. Agama Sanatara-dharma memanggilnya mencapai ‘moksya’. Taoisme menyebutnya Wu wei yang bererti "without action" or "effortless doing" yang ertinya ialah muroqabah dalam khilwah atau bertapa yang matlamatnya ialah kesepaduan/keserasian (alignment) dengan Tao, bagi menyingkap yang halus dan kuasa tersembunyi dalam segala perkara (hakikat).
Sesungguhnya Wahdatul Wujud mempunyai takwilan dan huraian-huraian batin mengenai ayat-ayat di atas dan huraian Imam Al Ghazali ra juga adalah dalam makna yang intrinsik lagi halus mendalam, kerana Wahdatul Wujd bukan lagi soal kepercayaan atau keyakinan tetapi menyentuh soal-soal dan persoalan diluar batas ilmu dan akal, bahkan tidak dapat difahami oleh hati yang mati iaitu soal musyahadah dan mukasyafah, soal rasa dan merasai bahkan mengalami; sebagaimana seseorang cuba menghuraikan secara ilmiah bagaimana dan apakah hakikat pada perasaan dan rasa: ‘sakit’, ‘pahit’ atau ‘manis’ yang samasekali di luar kemampuan bicara dan bahasa.
Sehingga orang-orang yang pendek fikiran menyangka dalam bentuk-bentuk zahiriah yang diketahui dengan pancaindera lalu mereka menyerupakan dengan makhluk (at tasybih), bersatu dengan Tuhan (al ittihad), Tuhan bertempat padanya (al hulul), mentubuhkan dan membentukkan (menyerupakan Allah dengan manusia dalam bentuk tubuh dan bentuknya), mengatakan ‘dia itu Tuhan’ kalimat yang menyesatkan orang-orang Nasrani mengenai Nabi Isa as; sebagaimana sesatnya Yahudisme, Zoroastarianisme, Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, Confucianisme dan berbagai-bagai kabilah tasauf dan sufisme di tanah air.
Wahdatul Wujud sesungguhya adalah kesempurnaan dalam pencapaian rasa dalam makna ayat-ayat berikut:
`Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah’ (Al Baqarah:2:165)
Katakanlah: Kalau bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, kaum-keluargamu, kekayaan yang kamu perolehi, perniagaan yang kamu khuatiri menanggung rugi dan tempat tinggal yang kamu sukai; kalau semua itu kamu cintai lebih dari Allah dan RasulNya dan dari berjuang di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahNya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik’ (At Taubah:24)
FirmanNya lagi.
`Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya’ (Al Maidah:54)
Apabila ayat ini dibacakan di hadapan Syaikh Abu Said Al Maihani, lalu beliau mengatakan:”Demi umurku! IA mencintai mereka dan biarkanlah IA mencintai mereka. Maka dengan sebenarnya IA mencintai mereka kerana sesungguhnya IA mencintai diriNYA”
Abu Said mengisyaratkan dengan yang demikian bahawa IA yang mencintai dan DIA yang dicintai. Inilah tingkat tinggi yang tidak anda fahami selain dengan contoh menurut batas akal engkau - (Ihya Ulumiddn. Jld.6 hal:345)
Hadis-Hadis Rasulullah saw:
‘Tiada beriman seorang kamu sehingga adanya Allah dan RasulNya itu lebih dicintai dari yang lain’
Hadis saw seterusnya.
‘Tiada beriman seorang hamba sebelum adalah aku lebih dicintai dari isterinya, hartanya dan manusia semuanya’
Pada satu riwayat ‘Dan dari dirinya sendiri’
‘Abu Razin Al ‘Uqaili bertanya:”Ya Rasulullah! Apakah iman itu?”
Rasulullah saw menjawab:” Bahawa adalah Allah dan RasulNya lebih kamu cintai dari yang lain”
Wahdatul Wujud adalah martabat cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Makam tertinggi dan terakhir dalam perjalanan dan pengembaraan jiwa rohani seseorang salik dalam mencari dan mengenal Tuhannya.Inilah yang dilalui oleh para sufi dan pengamal tasauf zaman berzaman dari Nabi Adam as sampai Kiamat. Mereka ‘menjalani, mengalami, merasai dan menikmati agama’; bukan sekadar ‘mengetahui’.Mereka menjalani agama bukan dengan ilmu dan akal semata-mata tetapi dengan seluruh jiwa raga dan rasa. Mereka menghayati dan mengalami rasa keagamaan pada makam-makam tertentu dalam agama. Cinta dan lain-lain makam dalam ilmu tasauf – sabar, redha, zuhud, syukur, tawakal, jinak hati, rindu dan lain-lain - sesungguhnya bukan soal bicara. Wahdatul Wujud adalah soal rasa pada kewujudan Al Haq yang lautannya dalam tidak terhingga.
Wahdatul Wujud membawa jiwa kepada cinta, asyek dan rindu – mazhab asyik, cinta dan rindu antara dua kekasih lantas seluruh jiwanya asyek dengan ibadah demi cinta dan rindu sehingga mencapai makam fana. Di sinilah timbullnya istilah fanafillah yang mencetuskan kegemparan-kegemparan besar pada zaman-zaman yang lalu apabila terkeluar bahasa-bahasa cinta dari ‘kekasih kepada kekasih’, sehingga keluarlah fatwa-fatwa syariat yang memadamkan bara dan api Islam sejak sekian lama.
Untuk memahami bahasa cinta dalam kehidupan orang-orang beriman pada darjat kemuliaan, bacalah kesah-kesah hidup mereka pada zaman silam yang hidup dan matinya demi cinta hanya untuk Allah dan RasulNya semata-mata!
‘Tatkala Allah Taala menyuruh NabiNya saw mencari kedekatan kepada Allah, lalu dikatakan kepadanya:
Dan sujudlah dan dekatkan diri (kepada Allah)- Al Alaq:19
Maka beliau membaca dalam sujudnya:
Aku berlindung dengan kemaafanMu daripada siksaanMu. Aku berlindung dengan kerelaanMu daripada kemarahanMu. Dan aku berlindung denganMu daripadaMu. Tiada dapat aku hinggakan pujian kepadaMu sebagaimana Kamu memujikan diriMu sendiri.
Maka sabda Nabi saw. Aku berlindung dengan kemaafanMu daripada siksaanMu, adalah perkataan dari kesaksian perbuatan Allah saja. Seakan-akan dia tidak melihat selain Allah dan AfaalNya (perbuatanNya). Maka ia meminta perindungan dengan perbuatanNya daripada perbuatanNya.
Kemudian ia mendekatkan diri lalu ia fana (lenyap) daripada kesaksian sifat-sifat. Maka ia membaca Aku berlindung dengan kerelaanMu daripada kemarahanMu. Dan itu adalah dua sifat (rela dan marah)
Kemudian ia melihat yang demikian suatu kekurangan pada tauhid. Lalu ia mendekatkan diri dan mendaki dari ‘maqam musyahadah sifat-sifat’ ke ‘musyahadah zat’. Lalu beliau membaca Dan aku berlindung denganMu daripadaMu. Dan ini adalah lari daripadaNya kepadaNya dengan tidak melihat perbuatanNya. Akan tetapi ia melihat dirinya lari daripadaNya kepadaNya. Meminta pelindungan dan memujikanNya.Maka ia fana daripada kesaksian dirinya kerana ia melihat yang demikian itu suatu kekurangan. Dan ia mendekatkan diri lalu membaca Tiada dapat aku hinggakan pujian kepadaMu sebagaimana Kamu memujikan diriMu sendiri. Maka bacaannya Nabi saw Tiada dapat aku menghinggakan itu adalah pengkhabaran dari kefanaan dirinya dan keluar daripada kesaksian diri itu. Dan bacaannya saw Sebagaimana Kamu memujikan diriMu sendiri itu, adalah penjelasan, bahawa IA yang memuji dan dipujikan. Dan semuanya tidak dapat tidak daripadaNya dan kepadaNya akan kembali. Dan bahawa tiap-tiap sesuatu itu binasa selain WajahNya, maka adalah permulaan maqamnya itu penghabisan maqam orang-orang bertauhid (al muwahhidin) iaitu bahawa ia tidak melihat selain Allah Taala dan afaalNya. Lalu ia meminta perlindungan dengan perbuatan dari perbuatan.
Maka perhatikanlah kepada yang berkesudahan penghabisannya apabila berkesudahan kepada YANG MAHA ESA, YANG MAHA BENAR sehingga terangkat dari pandangannya dan kesaksiannya, selain Zat Yang Maha Benar’ – Ihya Uliumiddin Jld.6 hal 348-349.
Perhatikan pula doa Rasulullah saw diriwayatkan oleh Saidina Ali bin Abi Thalib ra:
Sesungguhnya Aku itu Allah. Tuhan sarwa sekalian alam. Sesungguhnya Aku itu Allah, tiada Tuhan yang disembah selain Aku, yang hidup yang berdiri sendiri. Sesungguhnya Aku itu Allah, tiada yang disembah selain Aku, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Agung. Sesungguhnya Aku itu Allah, tiada yang disembah selain Aku. Aku tidak beranak dan tiada diperanakkan. Sesungguhnya Aku itu Allah, tiada yang disembah selain Aku, Yang Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya Aku itu Allah, tiada yang disembah selain Aku, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan kepada Aku ia kembali, Yang Mulia, Yang Bijaksana,Yang Pengasih, Yang Penyayang, Yang Memiliki Hari Akhirat, Yang Menjadikan Kebajikan dan Kejahatan, Yang Menjadikan Syurga dan neraka, Yang Esa, Yang….dan seterusnya….’
Nabi saw menyebutkan sebelum tiap-tiap kalimat, akan kata-kata:’ Sesungguhnya Aku itu Allah, tiada yang disembah selain Aku (I’nnii ana’llaah, laa ilaaha I’llaa ana)’ sebagaimana yang telah kami bentangkan di atas. Maka orang yang mendoa dengan nama-nama tersebut, maka hendaklah mengucapkaan: ‘
Sesungguhnya Engkau itu Allah, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau’
Demikianlah maqam fana dan baqa Nabi saw. Demikianlah juga persis makam fana para Nabi dan Rasul serta auliya-auliya Allah yang agung, sekadar memperteguhkan hujahan hakikat, bahawa Wahdatul Wujud adalah sunnah Rasulullah saw – sunnah yang khusus bagi orang-orang muntahi atau yang berada pada tahap penghabisan dalam perjalanan rohani. Antara wasiat mereka - misalnya Syeikh Daud al Fatani kepada orang-orang Islam yang tidak memahami perjalanan rohani: “bahawasanya adalah bagi segala kaum penghulu ahli al Saufi beberapa istilah mereka itu yang tiada mengetahui akan dia melainkan ahlinya. Maka tiada harus yang bukan ahlinya itu mentalaahkan segala kitab mereka itu kerana yang tiada mengetahui akan kehendaknya diambilnya atas zahir perkataan mereka itu maka membawa kepada kufur; sebab itulah diharamkan mentalaah segala kitab mereka itu, yang bukan ahlinya, seperti kata Syeikh Muhyi’l-Din ibn al-‘Arabi ra, nanhu qaumun tahrim mutaala’ati kutubina…ertinya bahawasanya adalah kami suatu kaum yang haram mentalaahkan kitab kami yakni apabila tiada tahu akan segala istilah mereka itu – (Martabat Tujuh oleh Muhammad Uthman El Muhammady)
Dzun-Nun al Misri iaitu salah seorang pemuka utama dari golongan ini mengatakan:’Mahasuci Allah yang menjadikan jiwa itu sebagai tentera yang berbaris. Maka jiwa orang-orang bermakrifah itu agung dan kudus.Maka kerana itulah mereka itu rindu kepada Allah Taala. Jiwa orang-orang mukmin itu kerohanian. Maka kerana itulah mereka ingin kepada syurga. Dan jiwa orang-orang yang lalai itu penuh kenafsuan.Maka kerana itulah mereka cenderung kepada dunia’.
Maka tanyalah diri dengan setulus hati, di manakah diri anda dan di manakah cinta anda! Wahdatul Wujud sesungguhnya Tauhid KeEsaan Wujud – Tauhid Kecintaan Wujud Hakiki kerana Zat Kanzun Mahfiyan Mencintai DiriNya Sendiri lalu mencipta alam semesta untuk dikenali dan dicintai, demi cintaNya - batil atau menafikan wujud selainNya. Inilah hakikat wujud - wujud hakiki bukan khayali!